Listen

Projects and contracts

  • "L'avaluació i el desenvolupament de les actituds interculturals com a element essencial per a l'assoliment de competčncies interculturals en els estudis de Grau d'Educació Social", 2013-2014. Main researcher: Jordi Vallespir Soler. Ajuts a la Recerca. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.