Listen

Projects and contracts

  • "L'educaciˇ de les persones adultes a la legislaciˇ auton˛mica comparada i a la normativa europea", 1998-1999. Main researcher: Jordi Vallespir Soler. Ajuts a la Recerca. Govern de les Illes Balears. Project.