Tesi doctoral sobre el procés d'inserció dels joves espanyols en la ciutat d'acollida a través de les xarxes personals transnacionals.

(Available only in default language)

Expulsats per la crisi? La migració recent dels joves espanyols a Tolosa.

La tesi doctoral de Caterina Thomàs Vanrell investiga el procés d'inserció d'aquest col·lectiu en la ciutat d'acollida a través de les xarxes personals transnacionals i ha estat codirigida per la doctora Francesca Salvà, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB i membre del grup de recerca 'Educació i Ciutadania', i el doctor Michel Grossetti, del Laboratori Interdisciplinari de Solidaritats, Societats i Territoris de la UT2J.

Publication date: Thu Oct 05 13:12:00 CEST 2017