Document: "Bases para una Nueva Ley de Educación"

(Available only in default language)

 

El document "Bases para una Nueva Ley de Educación" ha estat confeccionat per una pluralitat d’organitzacions socials, de pares i mares, estudiants, sindicals i polítiques, amb la pretensió d’obrir un procés d’anàlisi, discussió i presa de decisions que impliqui al màxim de persones i col·lectius amb la voluntat de transformar i millorar l’actual estat de l’educació.

Publication date: Tue Nov 07 10:57:00 CET 2017