Education and citizenship (EIC)

General information of the group

ANEP Area: Education sciences

Research lines:

  • Education for sustainability (environmental education). Interpretation of cultural property (cultural management).
  • Training and work. Educator training.
  • Social uses of the Internet.

Som un grup de recerca interdisciplinari fonamentat en el treball col·laboratiu entre diferents perfils acadèmics de l’àmbit de les Ciències Socials.